top of page
  • Writer's pictureLifeplus Water

สัญลักษณ์น่ารู้บนฉลากน้ำดื่ม ที่บ่งบอกถึงโรงงานผู้ผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ

Updated: Feb 6, 2020

จากบทความก่อนหน้า 5 เหตุผลที่ควรผลิต น้ำดื่มติดแบรนด์ ของตัวเอง ได้มีกล่าวไว้ตอนท้ายว่า “น้ำดื่มที่นำไปบริการหรือไว้รับรองลูกค้านั้น เป็นเสมือนตัวแทนความใส่ใจจากธุรกิจของเรา” ดังนั้นการเลือกโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ จะช่วยลดปัญหาน้ำดื่มและขวดบรรจุที่อาจไม่สะอาดเพียงพอซึ่งส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ธุรกิจเราได้ จึงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม


เราเคยสังเกตุไหม บางครั้งเราเดินผ่านร้านอาหารแล้วเกิดความรู้สึกว่าร้านนี้ดูน่าทานเพราะพนักงานดูแต่งตัวเรียบร้อย พื้นที่ร้านดูสะอาด หรือเราเดินผ่านร้านอาหารบางร้านแล้วรู้สึกว่าไม่กล้าทานเพราะเห็นแมลงวันบินไปมา คราบเศษอาหารยังอยู่บนพื้นเต็มไปหมด ไม่ว่าจะความรู้สึกไหนที่เกิดขึ้นก็ตาม นั่นเพราะเราได้มีโอกาสได้เห็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดของร้านที่เราได้เข้าไป ซึ่งหากเรามองย้อนมาที่ความสะอาดของน้ำดื่มบรรจุขวดที่เราดื่มนั้น เราแทบไม่มีโอกาสได้รูเลย ว่าโรงงานผู้ผลิตแต่ละรายนั้น มีการควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตในโรงงานอย่างไร

ในปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตน้ำดื่มเกิดขึ้นมากมาย แต่ละโรงงานก็มีมาตรการควบคุมการผลิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและประสบการณ์ผู้บริหาร แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของโรงงานก็คือ มาตรฐานรับรองการผลิตต่างๆที่ถูกกำกับโดยหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เชื่อถือได้อีกทอดหนึ่ง ซึ่งมักแสดงด้วยสัญลักษณ์หลายแบบบนฉลากขวดน้ำดื่ม จากบทความนี้เราจะมาแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆบนฉลากขวดน้ำดื่มกันค่ะ


สัญลักษณ์ อย บนขวดน้ำดื่ม
สัญลักษณ์ อย บนฉลากขวดน้ำดื่ม

สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตน้ำดื่ม อย gmp haccp
สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตน้ำดื่ม อย. GMP HACCP ของน้ำดื่ม Aquafina ลายการ์ตูน Marvel

1. สัญลักษณ์และหมายเลข อย.

เป็นสัญลักษณ์ที่เราน่าจะคุ้นชินมากที่สุด คือสัญลักษณ์และหมายเลข อย. บนขวดน้ำดื่ม เป็นสัญลักษณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยออกให้ว่าเป็นน้ำดื่มที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและยังคงดำเนินกิจการอยู่ (ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว๊บไซท์ของ อย.) ผู้ผลิตยังผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ควบคุมการผลิตตามหลักเกณฑ์สาธารณสุข (GMP อย.) มีความสะอาด ปราศจากเชื้อก่อโรค และสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก รวมถึงปลอดภัยจากการเลือกใช้ประเภทพลาสติกที่เหมาะสมสำหรับบรรจุน้ำดื่มด้วย

(GMP อย. หรือ GMP กฏหมาย นั้นนำข้อกำหนดสำคัญของ GMP Codex มาใช้แต่ปรับลดบางประเด็นให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการในประเทศ*)


สัญลักษณ์มาตรฐาน gmp บนฉลากอาหารและน้ำดื่ม
สัญลักษณ์มาตรฐาน GMP บนฉลากอาหารและน้ำดื่ม (มีอีกหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้การรับรอง)

สัญลักษณ์มาตรฐาน GMP  และ HACCP บนฉลากน้ำดื่ม
สัญลักษณ์มาตรฐาน GMP และ HACCP บนฉลากน้ำดื่มตรา คาราบาว ซึ่งผ่านการรับรองโดย bsi group(thailand)

2. GMP Codex

GMP Codex นั่นมาจากหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ โดยนักวิชาการอาหารมักเรียกอย่างง่ายว่า GMP* ซึ่งย่อมาจาก Good Manufacturing Practice เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าสถานที่ผลิตน้ำดื่มได้ทำตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ผู้ผลิตน้ำดื่มและอาหารต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถผลิตน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยหลักการ GMP จะเน้นไปทางด้านควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิต ได้แก่ การควบคุมตั้งแต่สุขลักษณะของโครงสร้างอาคารผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นพิษหรือเกิดสนิมซึ่งอาจเจือปนในน้ำดื่มได้ มีการควบคุมวัตถุดิบและวิธีการผลิตทุกขั้นตอนที่ถูกสุขลักษณะ มีสุขาภิบาลที่ดี รวมถึงต้องมีวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี มีระบบตรวจสอบติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรต้องมีสุขภาพดีและสวมอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนสู่น้ำดื่มด้วย จะเห็นได้ว่าน้ำดื่มที่สะอาดนั้น ไม่ได้เกิดจากระบบกรองน้ำที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่การควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตให้สะอาดนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ผ่านการรับรองระบบ GMP จะช่วยยืนยันได้ว่าน้ำดื่มที่ผลิตออกมา มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคน้ำดื่มมากขึ้นสัญลักษณ์มาตรการผลิต  HACCP
สัญลักษณ์มาตรฐานการผลิต HACCP (มีอีกหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้การรับรอง)

lสัญลักษณ์มาตรฐานการผลิต HACCP ที่ได้รับการรับรองโดย bsi group(thailand) บนฉลากน้ำดื่ม Aquafina
สัญลักษณ์มาตรฐานการผลิต HACCP ที่ได้รับการรับรองโดย bsi group(thailand) บนฉลากน้ำดื่ม Aquafina


3. HACCP

มาตรฐาน HACCP นั้นย่อมาจาก Hazards Analysis and Critical Points ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยเน้นถึงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในกระบวนการผลิตน้ำดื่มและมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับ โดยจะครอบคลุมอันตรายทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ อันตรายจากสารเคมี เช่น สารทำความสะอาดอุปกรณ์ในโรงงาน และอันตรายทางกายภาพ เช่น เศษพลาสติก เศษโลหะ ที่อาจเจือปนมาในน้ำดื่มได้ ดังนั้นมาตรฐาน HACCP นั้นค่อนข้างเข้มงวดขึ้นมาในอีกระดับหนึ่ง อีกทั้งการนำสัญลักษณ์มาใส่โดยที่ไม่มีหน่วยงานรับรองจริงนั้นถือว่าโฆษณาเกินจริงและผิดกฏหมาย หน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน HACCP น้ำดื่มนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองทั้งของสาธารณสุขในไทยและหน่วยงานสากลระหว่างประเทศ จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าสัญลักษณ์ HACCP บนน้ำที่เราดื่มนั้นผลิตจากโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานปราศจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆและปลอดภัยในการบริโภค


สัญลักษณ์มาตรการผลิต HALAL
สัญลักษณ์มาตรการผลิต HALAL ที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้การรับรอง และจะต้องมีเลขที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องใส่กำกับใต้สัญลักษณ์ HALAL

สัญลักษณ์มาตรฐานการผลิต HALAL ของน้ำดื่ม 7 select
สัญลักษณ์มาตรการผลิต HALAL ที่มีเลขขึ้นทะเบียนถูกต้องของน้ำดื่ม 7- select

4. ฮาลาล (Halal)

มาตรฐาน HALAL เป็นมาตรฐานที่กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้รับการรับรองนั้น ได้ทำการผลิตน้ำดื่มภายใต้ข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ควบคุมบุคคลและวัตถุดิบต่างๆในกระบวนการผลิตให้อยู่ในข้อบัญญัติ อีกทั้งมาตรฐาน HALAL ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดข้อมาตรฐาน HACCP ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้นที่จะสบายใจเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ แต่ผู้ที่กำลังมองหาโรงงานผลิตน้ำดื่ม oem หรือน้ำดื่มติดแบรนด์ที่ได้มาตรฐานก็สามารถมั่นใจในคุณภาพโรงงานผลิตน้ำดื่มว่ามีคุณภาพดีเช่นกัน


จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ผู้ผลิตน้ำดื่มทุกรายจะต้องผ่านหลักเกณท์การผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นพื้นฐานบังคับตามกฏหมาย (GMP อย. หรือ GMP กฏหมาย) ในขณะที่ผู้ผลิตอีกหลายรายมีกลุ่มฐานลูกค้าเป็นองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ก็พัฒนาการผลิตให้รองรับมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นเพื่อรองรับลูกค้า บางผู้ผลิตก็พัฒนามาตรฐาน HALAL เข้ามาเพื่อให้ตอบรับกลุ่มลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะได้ฐานลูกค้าที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม

มาถึงตรงนี้แล้ว ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่าผู้ผลิตน้ำดื่มที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆเหล่านี้ มีความตั้งใจในการผลิตน้ำดื่มคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้ดื่มน้ำอย่างปลอดภัย หากต้องการหาผู้ผลิตน้ำดื่ม oem ติดแบรนด์เพื่อจำหน่ายหรือรับรองลูกค้าในโอกาสต่างๆ อย่าลืมสอบถามข้อมูลมาตรฐานรับรองการผลิตน้ำดื่มที่มี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มที่ไว้บริการลูกค้านั้นจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจเราได้ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้


สัญลักษณ์มาตรฐานการผลิต อย. gmp haccp halal ของโรงงานผลิตน้ำดื่ม Lifeplus Water
โรงงานผลิตน้ำดื่ม Lifeplus Water ที่ได้รับรองมาตร GMP และ HACCP จาก bsi group(thailand) และได้การรับรอง HALAL

อ้างอิง

Comments


bottom of page