ผลงานลูกค้าผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ที่ผ่านมาของโรงงานน้ำดื่ม Lifeplus Water