top of page
  • Writer's pictureLifeplus Water

ตรวจติดตาม GMP และ HACCP ประจำปี


วันนี้ทางโรงงานครบรอบตรวจติดตามระบบ HACCP และ GMP ประจำปี จาก BSI (Thailand)

การตรวจผ่านไปได้ด้วยดี ทุกขั้นตอนยังเป็นไปตามมาตรฐานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานวิธีที่ดีในการผลิต อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้เอ่ยชมถึงความสะอาดของโรงงาน ทำให้เรารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมาก 🥰

เหนือสิ่งอื่นใด เรารู้สึกยินดีและขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เราผลิตน้ำดื่มและให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา ซึ่งเราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานการผลิตรวมถึงการบริการที่ดีไว้ และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อๆไป 🙏😊

Comentários


bottom of page