top of page
  • Writer's pictureLifeplus Water

ขอขอบคุณ บริษัท 88 ฟู๊ดส์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจให้เราผลิตน้ำดื่มค่ะขอขอบคุณ บริษัท 88 ฟู๊ดส์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจให้เราผลิตน้ำดื่มค่ะ


ขอบคุณรูปสวยๆจากทางเพจ ปลากะพงขาวแช่แข็ง Frozen Sea Bass 88 Foods Co.,Ltd. ด้วยนะคะ


------------------------------

สนใจผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📱 Line: @lifepluswater

댓글


bottom of page